admin

25 marca 2022

Brak komentarzy

Zapora Pilchowice

Zapora Wodna Pilchowice jest drugą co do wysokości i drugą co do wieku zaporą w Polsce.